I enlighet med dessa villkor och regler, kommer Lenovos konsumenter (”Kunder”) som köper en bildskärm och en dator (bärbar eller stationär) i sitt hemland via en medverkande återförsäljare i enlighet med punkt två (kvalificerade prdoukter) att vara berättigade till en kontant cash-back som betals ut via banköverföring i enlighet med punkt 9
 1. Kampanjperiod

  Den här kampanjen gäller i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Polen och Förenade kungariket, från 00:01 den 1 augusti 2017 till 23:59 av den 31 mars 2018 (ingår). Kampanjen gäller i Italien, Nederländerna, Belgien, Spanien, från 00:01 den 1 september 2017 till 23:59 av den 31 mars 2018 (inklusive). Kampanjen gäller i Luxemburg, från 00:01 den 1 januari 2018 till 23:59 av den 31 mars 2018 (ingår)

 2. Kvalificerande produkt

  En kvalificerande produkt är en kombination av två kampanjprodukter från Lenovo: bildskärm + dator (antingen bärbar eller stationär). Kampanjbildskärmarna är de med en minsta diagonal av 21,5" som tillhör någon av följande serier: LI2264d, LI2364d, L24i-10, L24q-10, L27q-10, Y27f, Y27g, Y27g RE. Kampanjdatorerna är de som tillhör någon av följande serier: Lenovo Desktop Consumer (alla Ideacentre-modeller, Legion-serien) • Lenovo notebook consumer (alla IdeaPad-modeller, Legion-serien, Yoga-serien).

  För den fullständiga listan över kampanjprodukter, gå till det särskilda avsnittet på kampanjwebbplatsen https://lenovocashback.com

 3. Denna kampanj är giltig vid köp i butik och på nätet under kampanjperioden, från medverkande återförsäljare samt via Amazon (förutsatt att de är verksamma i kundens hemland).

  Denna kampanj är öppen för konsumenter som bor i de länder som anges i punkt 1 i egenskap av privatperson, som, i början av denna kampanj, har ett öppet bankkonto och i egenskap av ”konsumenter” (hädanefter ”kunder”). Juridiska personer (företag) och ”yrkesutövare” är exkluderade från kampanjen, dvs. de som verkar i syften relaterade till affärsverksamhet, kommersiell eller yrkesmässig verksamhet. För de kunder som använder en faktura som inköpsbevis blir det möjligt att delta i kampanjen endast genom att skicka ett anspråk i egenskap av privatkonsument

 4. Villkoren och reglerna gäller för kunden och för initiativtagaren till kampanjen. Kundens deltagande i kampanjen förutsätter godkännande av dessa.
 5. ”Lenovo”-anställda och organisationer förknippade med kampanjen är exkluderade från kampanjen. Anspråk relaterade till kampanjen får skickas in endast av deltagaren till initiativtagaren till kampanjen. Under inga omständigheter ska tredje parter ha tillåtelse att skicka ett anspråk på uppdrag av kunden.
 6. Kampanjen hanteras av ett tredjepartsföretag, Opia Limited, med säte på 15 London street, Chertsey, Surrey, kt16 8AP, med företagsregistreringsnummer 06021170, under eget namn och på uppdrag av ”Lenovo”
 7. För att delta i kampanjen, måste kunden skicka ett anspråk på nätet via webbplatsen https://lenovocashback.com och tillhandahålla ett inköpsbevis/kvitto eller en faktura (hädanefter ”inköpsbevis”) för den kvalificerande produkten, inom 7 (sju) dagar från inköpsdatumet. Denna period ska träda i kraft från det inköpsdatum som anges på det relevanta inköpsbeviset, vilket räknas som dag ett. Med hänsyn till att kampanjprodukterna inte måste köpas vid samma tillfälle, kommer den sju dagar långa registreringsperioden att löpa från datumet för inköp av den senaste artikeln. Modellen och inköpspriset för den kvalificerande produkten måste anges tydligt och den ska vara betalad i sin helhet. Kampanjen kan inte kombineras med andra erbjudanden såsom rabatter, kuponger eller värdebevis.

  Efter köpet av en kampanjprodukt, måste det andra köpet göras under de efterföljande 14 dagarna (bildskärm och dator eller vice versa). Om inte det andra köpet görs inom denna tidsperiod, kommer anspråket att anses ogiltigt. Även i detta fall kommer de 14 dagarna att löpa från det inköpsdatum som anges på inköpsbeviset vilket räknas som dag 1 (ett)

 8. Om inköpsbeviset saknas eller är ogiltigt, kommer kunden att underrättas via e-post till den e-postadress som angavs vid registreringsprocessen på nätet. Därefter har kunden sju (7) dagar på sig att skicka ett giltigt inköpsbevis. Om initiativtagaren till kampanjen inte mottar ovannämnda dokumentation inom 7 dagar, avvisas ansökan. Det är kundens ansvar att regelbundet kontrollera alla inkorgar, inklusive skräpkorgen, för att säkerställa korrekt mottagande av alla meddelanden.
 9. För varje kvalificerande produkt som köpts, blir det möjligt att gå vidare till ett enstaka anspråk på kontant återbetalning. Under kampanjens giltighetsperiod, kan varje kund skicka in högst två (2) anspråk.

  Ersättningsbeloppet kommer att vara relaterat till den kampanjbildskärm som köpts i enlighet med nedanstående tabell:

  Kampanjbildskärm (storlek)Kampanjbildskärmar (serie)Kontant återbetalning
  21,5 tumLI2264dA
  24 tumLI2364d
  L24i-10
  L24q-10
  B
  27 tumL27q-10
  Y27f
  Y27g
  Y27g RE
  C
  Kontant återbetalningFinland, Tyskland, Italien, Spanien och Frankrike (EUR)Polen (PLN)STORBRITANNIEN (GBP)Danmark (DKK)Norge (NOK)Sverige (SEK)
  A€30120 zł£30200 kr300 kr300 kr
  B€40160 ‎zł£40300 kr350 kr400 kr
  C€50200 ‎zł£50350 kr450 kr500 kr
 10. Förutsatt att dessa villkor och regler är uppfyllda, genomför kampanjens initiativtagare återbetalningen via banköverföring inom 30 dagar efter bekräftelsen via e-post. Det kan ta ytterligare ca fem dagar att motta medlen på grund av förseningar som inte beror på kampanjens initiativtagare.
 11. Kampanjens initiativtagare förbehåller sig rätten att noggrant övervaka användningen av https://lenovocashback.com, inklusive användarnas IP-adresser, så att de kan identifiera eventuellt missbruk och avvisa anspråk relaterade till det om kampanjens initiativtagare tror att det skett ett brott mot dessa ”villkor och regler”.
 12. Kampanjen kan inte överlåtas till andra konsumenter eller företag. Endast anspråk från den ursprungliga köparen (slutkonsumenten) av en kvalificerande produkt kommer att godtas.
 13. Om Lenovo och/eller Opia, efter eget gottfinnande, skulle avvisa ett anspråk på grund av underlåtelse att uppfylla dessa ”villkor och regler”, ska deras beslut vara slutgiltigt.
 14. Kampanjens initiativtagare ansvarar inte eller är skadeståndsskyldig för tekniska fel, fel på hårdvara, mjukvara, server, webbplats eller andra fel eller skador av något slag i den mån de hindrar dig, eller på annat sätt hindrar kunden från, att delta i kampanjen.
 15. E-postadressen för all korrespondens som rör kampanjen är: info@lenovocashback.com.
 16. Postadressen för all korrespondens som rör kampanjen är: PO Box 523, Gateshead, NE8 9EN, United Kingdom.
 17. Kampanjens initiativtagare: Lenovo S.r.l., Segreen Business Park Via San Bovio, 3 Edificio - 20090 SAN FELICE - Segrate (MI), momsnummer  04771300961. Skicka inte någon ansökan eller kampanjkorrespondens till denna adress eftersom den inte besvaras.

SPÅRA DITT ANSPRÅK

Ange ditt anspråks-id nedan för att se hur det går med ditt anspråk

Ta reda på vilka produkter som kvalificerar för återbetalning