Zgodnie z niniejszym Regulaminem Promocji konsumenci („Klienci”) Lenovo, którzy zakupią w sklepie detalicznym w swoim kraju zamieszkania monitor i komputer (notebook lub komputer stacjonarny), jak opisano to w pkt. 2 („Produkty objęte promocją”), będą upoważnieni do złożenia wniosku o częściowy zwrot gotówki (cashback) przelewem bankowym zgodnie z postanowieniami pkt. 9.
 1. Okres promocji

  Promocja obejmie następujące kraje: Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia, Niemcy, Polska oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, od godziny 00:01, dnia 1-szego sierpnia 2017 roku, do godziny 23:59, dnia 31-szego marca 2018 roku włącznie. Promocja będzie obowiązywać w następujących krajach: Włochy, Holandia, Belgia i Hiszpania, od godziny 00:01 dnia 1-szego września 2017 roku, do godziny 23:59 dnia 31-szego marca 2018 roku włącznie. Promocja w Luxemburgu trwać będzie od godziny 00:01, dnia 1-szego stycznia 2018 do godziny 23:59, dnia 31-szego marca 2018 roku włącznie.

 2. Produkt objęty promocją

  Produkt objęty promocją oznacza zestaw dwóch promocyjnych produktów Lenovo: monitora + komputera (notebooka lub stacjonarnego). Monitory promocyjne to urządzenia o minimalnej przekątnej 21,5” należące do jednej z następujących serii: LI2264d, LI2364d, L24i-10, L24q-10, L27q-10, Y27f, Y27g, Y27g RE. Komputery promocyjne to urządzenia należące do jednej z następujących serii: Komputery stacjonarne Lenovo dla konsumentów (wszystkie modele Ideacentre, seria Legion) • notebooki Lenovo dla konsumentów (wszystkie modele IdeaPad, seria Legion, seria Yoga).

  Pełna lista produktów promocyjnych znajduje się w odpowiedniej sekcji promocyjnej strony internetowej: https://lenovocashback.com

 3. Promocja dotyczy zakupów dokonanych w sklepach i przez Internet w okresie promocyjnym u detalistów uczestniczących w promocji i w serwisie Amazon (działającym w kraju zamieszkania Klientów).

  Promocja dostępna jest dla konsumentów zamieszkałych w krajach uczestniczących (wskazanych w pkt. 1) działających jako osoby fizyczne, którzy na początku promocji mają otwarty rachunek bankowy i którzy działają w charakterze „konsumentów” (zwanych dalej „klientami”). Podmioty prawne (przedsiębiorstwa) i „specjaliści” – tzn. osoby działające w celach związanych z działalnością gospodarczą, komercyjną lub zawodową – są wykluczeni z promocji. Klienci, dla których dowodem zakupu będzie faktura, będą mogli wziąć udział w promocji wyłącznie po złożeniu wniosku promocyjnego w charakterze konsumenta prywatnego.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje Klienta i Organizatora promocji, a udział Klienta w promocji oznacza przyjęcie jego postanowień.
 5. Z udziału w promocji wykluczeni są pracownicy „Lenovo” i organizacje związane z promocją. Wnioski dotyczące promocji mogą składać do organizatora promocji wyłącznie uczestnicy. Niedopuszczalne jest składanie wniosków przez osoby trzecie w imieniu klienta.
 6. Promocją zarządza niezależny podmiot, spółka Opia Limited, z siedzibą pod adresem 15 London street, Chertsey, Surrey, KT16 8AP, nr rejestracji spółki 06021170, w swoim własnym imieniu i w imieniu „Lenovo”.
 7. Aby wziąć udział w promocji, Klienci zobowiązani są do złożenia wniosku przez Internet za pośrednictwem strony: https://lenovocashback.com i przedstawienia kopii dowodu zakupu lub faktury (zwanych dalej „dowodem zakupu”) produktu objętego promocją w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakupu. Okres ten trwa od daty zakupu wskazanej na dowodzie zakupu, która liczy się jako dzień pierwszy. Ze względu na dopuszczenie niekontekstowego zakupu produktów promocyjnych 7-dniowy okres rejestracji będzie trwał od daty zakupu ostatniego produktu. Model i cena zakupu produktu objętego promocją muszą być wyraźnie wskazane i opłacone w całości. Promocji nie można łączyć z innymi inicjatywami, takimi jak zniżki, kupony czy vouchery.

  Po zakupie produktu promocyjnego drugiego zakupu należy dokonać w ciągu kolejnych 14 dni (monitor i komputer lub odwrotnie). Jeżeli drugi zakup nie zostanie dokonany w tym okresie, wniosek zostanie uznany za nieważny. W takim przypadku okres 14 dni będzie trwał od daty zakupu wskazanej na dowodzie zakupu, która liczy się jako dzień pierwszy (1).

 8. W przypadku braku lub nieważności dowodu zakupu klient zostanie powiadomiony e-mailem na adres e-mail podany podczas rejestracji internetowej. Następnie klient będzie miał siedem (7) dni na przesłanie ważnego dowodu zakupu. Jeżeli organizator promocji nie otrzyma wyżej wymienionego dokumentu w ciągu 7 dni, wniosek zostanie odrzucony. Obowiązkiem klienta jest okresowe sprawdzanie wszystkich skrzynek odbiorczych, w tym folderu SPAM, by zapewnić odbiór wszelkiej korespondencji.
 9. Dla każdego zakupionego Produktu objętego promocją możliwe będzie złożenie jednego wniosku o częściowy zwrot gotówki (cashback). W okresie ważności promocji każdy klient może złożyć maksymalnie dwa (2) wnioski.

  Kwota zwrotu będzie zależała od zakupionego monitora promocyjnego zgodnie z poniższą tabelą:

  Monitor promocyjny (wielkość)Monitor promocyjny (seria)Częściowy zwrot gotówki (cash back)
  21,5 calaLI2264dA
  24 caleLI2364d
  L24i-10
  L24q-10
  B
  27 caliL27q-10
  Y27f
  Y27g
  Y27g RE
  C
  Częściowy zwrot gotówki (cash back)Finlandia, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Francja (EUR)Polska (PLN)WIELKA BRYTANIA (BGP)Dania (DKK)Norwegia (NOK)Szwecja (SEK)
  A€30120 zł£30200 kr300 kr300 kr
  B€40160 ‎zł£40300 kr350 kr400 kr
  C€50200 ‎zł£50350 kr450 kr500 kr
 10. Pod warunkiem spełnienia postanowień niniejszego Regulaminu organizator promocji dokona płatności kwoty zwrotu przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty e-maila z potwierdzeniem. Środki mogą dotrzeć po kolejnych 5 dniach ze względu na opóźnienia niezawinione przez organizatora promocji.
 11. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do dokładnego monitorowania korzystania z https://lenovocashback.com, w tym adresów IP użytkownika, aby móc identyfikować wszelkie nadużycia i odrzucać powiązane z nimi wnioski, jeżeli Organizator promocji uzna, że doszło do naruszenia niniejszego „Regulaminu”.
 12. Promocji nie można przenosić na innych konsumentów ani inne przedsiębiorstwa. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie od osób, które pierwotnie zakupiły Produkt objęty promocją (konsumentów końcowych).
 13. Jeżeli Lenovo i/lub Opia odrzucą wniosek według własnego uznania z powodu nieprzestrzegania Regulaminu, ich decyzja będzie ostateczna.
 14. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za żadne awarie techniczne, awarie sprzętu, oprogramowania, serwerów, strony internetowej ani za inne awarie lub uszkodzenia dowolnego rodzaju, które uniemożliwiają lub w inny sposób utrudniają klientowi udział w Promocji.
 15. Wszelką korespondencję dotyczącą promocji należy przesyłać na adres: info@lenovocashback.com
 16. Adres pocztowy do korespondencji dotyczącej promocji: PO Box 523, Gateshead, NE8 9EN, Wielka Brytania.
 17. Organizator promocji: Lenovo S.r.l., Segreen Business Park Via San Bovio, 3 Edificio - 20090 SAN FELICE - Segrate (MI), numer VAT 04771300961. Prosimy o nieprzesyłanie żadnych wniosków ani korespondencji w sprawie promocji pod ten adres, ponieważ nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

ŚLEDŹ WNIOSEK

Wpisz swój numer wniosku, aby śledzić przebieg jego rozpatrywania

Dowiedz się, które produkty kwalifikują się do częściowego zwrotu gotówki