ZAKUP

Zakup nowy objęty promocją Monitor oraz kwalifikujący się Notebook lub Komputer Stacjonarny marki Lenovo, między 1-szym sierpnia 2017 roku i 31-szym Marca 2018

Urządzenia mogą zostać zakupione w różnych terminach pod warunkiem, że drugi zakup zostanie dokonany w ciągu 14 dni od pierwszego zakupu w tym samym kraju, co pierwszy produkt jest to kraj zamieszkania klienta. Jeżeli pierwszym zakupionym urządzeniem jest monitor, wówczas drugim musi być notebook lub komputer stacjonarny i odwrotnie.

Kwalifikujące się produkty, nagrody i okresy zakupu możesz sprawdzić na stronie Kwalifikujące się produkty.

WNIOSEK

Wejdź na Złóż wniosek na tej stronie w ciągu 7 dni od dokonania zakupu. Jeżeli urządzenia zostały zakupione osobno, wiążącą datą zakupu jest data wskazana na potwierdzeniu zakupu drugiego urządzenia.

Należy podać poniższe informacje:

  • Data zakupu
  • Miejsce zakupu
  • Numer faktury/paragonu
  • Numer seryjny
  • Zapisz dowód zakupu
  • Dane osobiste
  • Dane bankowe

Dodatkowe informacje na temat promocji można uzyskać w Regulaminie promocji.

Płatność

Kwota zwrotu zostanie wpłacona na wskazane konto bankowe w ciągu 30 dni od zatwierdzenia zwrotu.

Masz pytania?

Odwiedź stronę Pomocy dotyczącej promocji, aby sprawdzić najczęściej zadawane pytania i dane kontaktowe.

W każdej chwili możesz sprawdzić postępy w weryfikacji zwrotu za pomocą Modułu śledzenia wniosków.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Regulaminie promocji.

ŚLEDŹ WNIOSEK

Wpisz swój numer wniosku, aby śledzić przebieg jego rozpatrywania

Dowiedz się, które produkty kwalifikują się do częściowego zwrotu gotówki