Najczęściej zadawane pytania

Zakup nowy objęty promocją Monitor oraz kwalifikujący się Notebook lub Komputer Stacjonarny marki Lenowvo, między 1-szym sierpnia 2017 roku i 31-szym marca 2018 roku

Urządzenia mogą zostać zakupione w różnych terminach pod warunkiem, że drugi zakup zostanie dokonany w ciągu 14 dni od pierwszego zakupu w tym samym kraju, co pierwszy produkt jest to kraj zamieszkania klienta. Jeżeli pierwszym zakupionym urządzeniem jest monitor, wówczas drugim musi być notebook lub komputer stacjonarny i odwrotnie.

Prześlij wniosek online w ciągu 7 dni od daty zakupu zgodnie z opisem podanym w Regulaminie promocji dostępnym na tej stronie i prześlij dowód (dowody) zakupu. Jeżeli urządzenia zostały zakupione osobno, wiążącą datą zakupu jest data wskazana na potwierdzeniu zakupu drugiego urządzenia.

Produkty biorące udział w promocji opisano na stronie Kwalifikujące się produkty.

Zapoznaj się z naszą stroną Jak to działa, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące przesyłania wniosku online.

W okresie promocyjnym dozwolone są maksymalnie dwa wnioski na osobę na jakikolwiek Kwalifikujący się produkt.
Nagrody możemy zaoferować jedynie za zakup kwalifikujących się produktów wymienionych w sekcji Kwalifikujące się produkty tej witryny.
Kopia fizyczna/zakup w sklepie:

Jeśli dysponujesz skanerem, zeskanuj dowód zakupu i zapisz go na komputerze do przesłania.

Jeśli nie dysponujesz skanerem, zrób zdjęcie telefonem komórkowym, aparatem cyfrowym lub tabletem. Aby przesłać dokument do komputera, możesz skorzystać z poczty e-mail lub połączenia USB. Jeśli wniosek składasz na tablecie, prześlij obraz z biblioteki zdjęć urządzenia.

Kopia cyfrowa/zakupy online:

Wydrukuj i zeskanuj, jak opisano w sekcji dotyczącej kopii fizycznej/zakupu w sklepie.

Zapisz dowód zakupu na komputerze do przesłania

Wykonaj zrzut ekranu z dowodem zakupu jako plik PDF lub JPEG na komputerze. Aby zapisać dowód zakupu jako plik JPEG, wklej zrzut ekranu do programu Microsoft Paint i zapisz dokument na komputerze jako plik JPEG.

Jeśli wniosek składasz na tablecie, wykonaj zrzut ekranu z dowodem zakupu i prześlij go do formularza wniosku z biblioteki zdjęć w urządzeniu.

Ogólne wymagania dotyczące przesyłanych dokumentów:

Podczas skanowania lub robienia zdjęcia należy się upewnić, że wszystkie wymagane dane są wyraźnie widoczne. Rozmazane lub nieostre zdjęcie dowodu zakupu może spowodować nieuznanie wniosku.

Przesyłane dokumenty muszą być w formacie dokumentu PDF lub obrazu JPEG. Maksymalny rozmiar każdego dokumentu to 2 Mb.

W razie konieczności można przesłać kilka dokumentów. Wystarczy wybierać kolejne pliki i klikać przycisk przesyłania podczas składania wniosku.

Wynika to prawdopodobnie z jednej z poniższych przyczyn:

 • Przekroczono termin składania wniosków dla tej promocji
 • Data zakupu wypadła poza okresem promocyjnym
 • Zbyt wcześnie złożono wniosek dla tej promocji

Należy sprawdzić dowód zakupu, Regulamin dla tej promocji oraz okres składania wniosków.

Przygotuj dokumenty, które chcesz wysłać, a następnie wykonaj poniższe kroki podczas składania wniosku:

Aby przesłać dokument(y), wybierz „Wybierz plik”, a następnie znajdź plik i kliknij „Otwórz”. Nazwa wybranego dokumentu zostanie wyświetlona na stronie internetowej. Sprawdź poprawność dokumentu, a następnie kliknij „Zapisz”.

Powtórz czynność, jeśli chcesz dodać więcej dokumentów. Dokumenty będą pojawiały się na liście w miarę dodawania. Jeżeli wybrałeś(-aś) niewłaściwy dokument, usuń go za pomocą przycisku usuwania (oznaczonego ikoną kosza). Po zapisaniu wszystkich dokumentów wybierz „Dalej”.

Należy podać poniższe informacje:

 • IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego)
 • BIC/Swift
 • Imię i nazwisko właściciela rachunku
Wniosek zostanie sprawdzony przez jednego z naszych pracowników, a status wniosku zostanie przesłany do Ciebie w wiadomości e-mail. Będziemy Cię informować o statusie wniosku za pośrednictwem poczty e-mail. Możesz także skorzystać z Modułu śledzenia wniosków.
Sprawdź, czy na konto e-mail podane podczas wypełniania formularza wniosku przyszły wiadomości e-mail dotyczące promocji. Upewnij się, czy wiadomość e-mail nie trafiła do folderu z niechcianą pocztą lub spamem. Możesz również skorzystać z „Modułu śledzenia wniosków” na tej stronie.

Sprawdź przesłaną przez nas wiadomość e-mail — być może przesłane przez Ciebie dane na dowodzie zakupu okazały się niewystarczające, aby przetworzyć wniosek.

Typowe przyczyny brakujących informacji:

 • Dowód zakupu był nieczytelny
 • Dowód zakupu nie zawierał zapłaconej kwoty, produktów lub nazwy sprzedawcy
 • Zamiast dowodu zakupu przesłano nieprawidłowy dokument
 • Przesłano potwierdzenie zamówienia, które nie informuje o zakupionych produktach. W takim przypadku prosimy o dołączenie do wniosku dalszych dokumentów – może to być dowód dostawy lub faktura
 • Wprowadzony we wniosku numer seryjny jest nieprawidłowy
 • Wprowadzone dane bankowe nie pasują do danych osoby/firmy składającej wniosek
Płatność zostanie dokonana w okresie określonym w warunkach i postanowieniach promocji.

Jeśli masz wiadomość e-mail potwierdzającą przyznanie nagrody, sprawdź następujące informacje:

 • Sprawdź Regulamin promocji, w których wskazano okresy przyznawania nagród
 • Sprawdź swoje wyciągi bankowe pod kątem kwoty nagrody, której oczekujesz
 • Jeśli nadal nie możesz zlokalizować płatności, skontaktuj się z nami tutaj

Formularz kontaktowy


W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z tą promocją nasz dział obsługi klienta udzieli wszelkiej możliwej pomocy.

Telefonicznie: 223070746

Linie są otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Opłaty za połączenia są naliczane według stawek lokalnych dla telefonii stacjonarnej.

ŚLEDŹ WNIOSEK

Wpisz swój numer wniosku, aby śledzić przebieg jego rozpatrywania

Dowiedz się, które produkty kwalifikują się do częściowego zwrotu gotówki