I henhold til disse vilkårene skal forbrukere («kunder») av Lenovo som kjøper, fra en deltakende forhandler i hjemlandet, en skjerm og en PC (nettbrett eller datamaskin) som beskrevet i punkt 2 («kvalifiserende produkter»), ha krav på en kontantrefusjon som kan mottas via bankoverføring som angitt i punkt 9.
 1. Kampanjeperiode

  Denne kampanjen skal være gyldig i: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Polen og Storbritannia, fra 1. august 2017 kl. 00.01 til 31. mars 2018 kl. 23.59 (inkludert). Kampanjen skal være gyldig i: Italia, Nederland, Belgia, Spania, fra 1. september 2017 kl. 00.01 til 31. mars 2018 kl. 23.59 (inkludert). Denne kampanjen skal være gyldig i Luxemburg fra 1. januar 2018 kl. 00:01 2018 til kl. 23:59 31. mars 2018 (inkludert).

 2. Kvalifisert produkt

  Et kvalifisert produkt er kombinasjonen av to Lenovo-kampanjeprodukter; skjerm + PC (enten et nettbrett eller en datamaskin). Kampanjeskjermene er skjermer med en størrelse på minimum 21,5 tommer, i en av av følgende serier: LI2264d, LI2364d, L24i-10, L24q-10, L27q-10, Y27f, Y27g, Y27g RE. Kampanje-PC-ene er PC-er som tilhører en av følgende serier: Lenovo Desktop Consumer (alle Ideacentre-modeller, Legion-serien) • Lenovo Notebook Consumer (alle IdeaPad-modellene, Legion-serien, Yoga-serien).

  For den komplette listen over kampanjeprodukter, se oversikten på kampanjenettsiden https://lenovocashback.com

 3. Kampanjen gjelder for kjøp i butikk og på nett i kampanjeperioden, hos deltakende forhandlere og på Amazon (som opererer i kundens hjemland).

  Kampanjen er åpen for forbrukere som bor i de deltakende landene (som angitt i punkt 1) som opptrer som en naturlig person med en åpen bankkonto ved starten av denne kampanjen, og som opptrer som «forbrukere» (heretter kalt «kunder»). Juridiske enheter (virksomhet) og «fagpersoner» er ekskluderte fra kampanjen, det vil si de som opptrer i forbindelse med forretningsmessige, kommersielle eller profesjonelle aktiviteter. For kunder som vil bruke en faktura som kjøpsbevis, er det mulig å delta i kampanjen ved å sende inn et krav som privat forbruker.

 4. Vilkårene og betingelsene gjelder for kunden og promotøren; kundens deltakelse i kampanjen innebærer en godtakelse av disse.
 5. «Lenovo»-ansatte og organisasjoner som er knyttet til kampanjen er ekskludert fra kampanjen. Krav knyttet til kampanjen må utelukkende sendes av deltakeren til promotøren. En tredjepart skal ikke under noen omstendigheter kunne fremsette krav på vegne av kunden.
 6. Kampanjen administreres av et tredjepartsfirma, Opia Limited, med adresse 15 London Street, Chertsey, Surrey, KT16 8AP, Storbritannia, med foretaksnummer 06021170, under eget navn og på vegne av «Lenovo»
 7. For å kunne delta i kampanjen, må kundene sende inn et krav via nettstedet https://lenovocashback.com ved å laste opp en kopi av kjøpsbevis eller faktura (heretter kalt «kjøpsbevis») for det kvalifiserte produktet innen 7 (sju) dager fra kjøpsdatoen. Denne perioden trer i kraft fra kjøpsdatoen som er angitt på det aktuelle kjøpsbeviset, som regnes som dag én. Med tanke på det som inngår i det ikke-kontekstuelle kjøpet av kampanjeproduktene, skal sjudagersvinduet som registreres løpe fra kjøpsdatoen for den siste artikkelen. Modellen og kjøpesummen på det kvalifiserte produktet må angis klart og betales i sin helhet. Kampanjen kan ikke kombineres med andre rabatter, kuponger eller gavekort

  Etter kjøp av et kampanjeprodukt, må det andre kjøpet gjøres i løpet av de påfølgende 14 dagene (skjerm og PC eller omvendt). Hvis det andre kjøpet ikke foretas i dette vinduet, gjøres kravet ugyldig. Også i dette tilfellet vil de 14 dagene løpe fra kjøpsdatoen som er angitt på kjøpsbeviset, som teller som dag 1 (én).

 8. Ved manglende eller ugyldig kjøpsbevis, blir kunden varslet via e-postadressen som ble oppgitt under den elektroniske registreringsprosessen; deretter har kunden syv (7) dager på seg til å sende et gyldig kjøpsbevis. Hvis promotøren ikke mottar ovennevnte dokumentasjon innen 7 dager, blir søknaden avvist. Det er kundens ansvar å regelmessig sjekke alle innbokser, inkludert mappen for søppelpost, for å sikre riktig mottak av all kommunikasjon.
 9. For hvert enkelt kvalifiserte produkt som kjøpes, vil det være mulig å fortsette til et enkelt tilbakebetalingskrav. I løpet av gyldighetsperioden for kampanjen kan hver enkelt kunde sende inn maksimalt to (2) krav.

  Beløpet avhenger av skjermen som kjøpes, i samsvar med tabellen under:

  Kampanjeskjerm (størrelse)Kampanjeskjermer (serier)Tilbakebetaling
  21,5 tommerLI2264dA
  24 tommerLI2364d
  L24i-10
  L24q-10
  B
  27 tommerL27q-10
  Y27f
  Y27g
  Y27g RE
  C
  TilbakebetalingFinland, Tyskland, Italia, Spania, Frankrike (EUR)Polen (PLN)STORBRITANNIA (GBP)Danmark (DKK)Norge (NOK)Sverige (SEK)
  A€30120 zł£30200 kr300 kr300 kr
  B€40160 ‎zł£40300 kr350 kr400 kr
  C€50200 ‎zł£50350 kr450 kr500 kr
 10. Forutsatt at disse vilkårene og betingelsene oppfylles, foretar promotøren en utbetaling av kontantbeløpet via bankoverføring innen 30 dager etter bekreftelsesmeldingen. Du må kanskje vente i ytterligere 5 dager før du mottar midlene, på grunn av forsinkelser som ikke kan tilskrives promotøren.
 11. Promotøren forbeholder seg retten til å nøye overvåke bruken av https://lenovocashback.com, inkludert brukernes IP-adresser, for å kunne identifisere misbruk og dermed avvise det relaterte kravet hvis promotøren mener at det har oppstått brudd på disse «Vilkår og betingelser».
 12. Kampanjen kan ikke overføres til andre forbrukere eller selskaper. Forespørsler blir kun akseptert fra den opprinnelige kjøperen av et kvalifisert produkt (sluttbrukeren).
 13. Hvis Lenovo og/eller Opia etter eget skjønn måtte avvise en forespørsel på grunn av manglende overholdelse av disse «vilkårene», skal deres avgjørelse være endelig.
 14. Promotøren er ikke ansvarlig for tekniske feil, feil i maskinvare, programvare, på server, nettside eller annet, eller skader av noe slag, i den grad dette forhindrer deg eller på annen måte hindrer kunden i å delta i kampanjen.
 15. E-postadressen for all korrespondanse vedrørende kampanjen er: info@lenovocashback.com
 16. Postadressen for all korrespondanse knyttet til kampanjen er: PO Box 523, Gateshead, NE8 9EN, Storbritannia.
 17. Promotør: Lenovo S.r.l., Segreen Business Park Via San Bovio, 3 Edificio – 20090 SAN FELICE – Segrate (MI), Italia, VAT-nummer 04771300961. Ikke send søknader eller kampanjebrev til denne adressen, da dette ikke vil bli besvart.

SPOR KRAVET DITT

Skriv inn krav-ID-en nedenfor for å sjekke status for kravet ditt

Fant hvilke produkter som kvalifiserer for kontantrefusjon